Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Informace k testování žáků - COVID
Dle doporučení MŠMT proběhne v naší škole testování žáků neinvazivními antigenními testy Genrui BioTech v následujících termínech:
• žáci přípravné třídy a 1. ročníku se otestují 2. září 2021,
• žáci 2. – 9. ročníku 1. září 2021,
• všichni žáci dále 6. a 9. září 2021.
Nebude-li v těchto termínech žák přítomen, otestuje se ihned po návratu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Žádáme rodiče, aby v případě, že jejich dítě splňuje některou z výše uvedených podmínek, ihned 1. září doručili třídnímu učiteli písemnou kopii potvrzení dokládajícího tuto skutečnost!
Žáci, kteří projdou testováním nebo splňují jednu z výše uvedených podmínek, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest (respirátor, do 15 let rouška) pouze ve společných prostorách školy.
Odmítne-li zákonný zástupce testování svého dítěte, je tento žák povinen se při pobytu ve škole podrobit přísnějším režimovým opatřením (ochrana dýchacích cest po celou dobu …). V takovém případě kontaktujte prosím telefonicky ředitele školy.

Současně žádáme rodiče, aby aktualizovali třídním učitelům své telefonní kontakty. Je nutné poskytnout alespoň dva kontakty, na které bude možné se v době výuky dovolat. (Za tímto účelem můžete využít i prarodiče apod.)
Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Všechny aktuality
chlapec dívka
svet_skola sazka