Environmentální výchova - Ekologie - ZŠ Újezd u Brna
Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. 4. do 9. 4. 2021 zde
Environmentální výchova
Časový harmonogram environmentální výchovy na rok 2019/2020 ke stažení zde

Další aktivity dle aktuální situace a nabídky během školního roku:
 • Výukové programy na střediscích ekologické výchovy, v terénu nebo v prostorách školy dle aktuální nabídky
 • Žádosti o finance na pomůcky, vybavení učebny a budování školní zahrady – dle aktuálně vypsaných grantů
 • Průběžné informování členy Ekotýmu o aktivitách projektu Ekoškola v kmenových třídách
Soutěže:
 • Soutěž s panem Popelou – celoroční sběr starého papíru
 • Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení, plnění úkolů, prezentace
 • Věnuj mobil – sběr nefunkčních mobilů
 • Ekolamp – sběr zářivek
 • Sbírej toner – sběr tonerů pro DD Lila v Otnicích
 • Sběr vršků od PET lahví – pro postižené děti
 • Soutěž tříd ve sběru hliníku
 • Zapojení do výtvarných a vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou
Kroužky:
 • Turistický kroužek – vedoucí Eva Kolková
 • Ekoklub – vedoucí Lucie Navrátilová, Iva Nedomová, Hana Pešáková
Zapojení do celorepublikových aktivit:
 • Členství v síti M.R.K.E.V.
 • Členství v Klubu ekologické výchovy
 • Ekoškola – mezinárodní projekt (Tereza)
 • Škola udržitelného života (Partnerství)
 • Přírodní zahrada
 • EKOPOLIS, MULTIPOLIS (Scio)
 • Hraj o Zemi (Respekt Institut)
 • Světová škola (Člověk v tísni)
 • Zdravá pětka (Nadace Albert)
Environmentální výchova v ŠVP:
 • Ekologický seminář (6. ročník)
 • Přírodopisné praktikum (7. ročník)
 • Globální výchova (8. ročník)
Ekologicky šetrná škola:
 • Třídění odpadu – v prostorách školy - papír, plast, bio odpad, nebezpečný odpad, hliník, sklo
 • Šetření elektrickou energií, plynem, vodou
 • Aktivizační metody práce s využitím výukových krabic z Rezekvítku – Energie, Voda, Jehličí, Ptáci zpěváci, Obojživelníci, Pytel domácí zvířeny, Geologická krabice
 • Úprava školní zahrady
 • Zlepšování prostředí ve škole, péče o pokojové květiny
 • Sběr přírodnin a jejich zpracování
Spolupráce:
 • organizace: Lipka, Rezekvítek, Nadace Partnerství, Veronica, Na Zemi, Arpok, Charita, Hnutí Nesehnutí, Brontosaurus, Sluňákov, Tereza, Ekocentrum Brno, Český svaz ochránců přírody, České lesy – lesní pedagogika, Člověk v tísni, ZOO a další
 • zřizovatel školy MÚ Újezdu Brna
 • místní podnikatelé a organizace
 • okolní školy a další školy, zaměřené na environmentální výchovu
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Prezentace
 • nástěnky školy
 • školní zpravodaj
 • újezdský zpravodaj
 • odborný tisk
 • webové stránky školy
chlapec dívka
svet_skola sazka