Světová škola - Ekologie - ZŠ Újezd u Brna
Světová škola
Ve školním roce 2016/2017 budeme titul Světové školy obhajovat. Rádi bychom se zaměřili na lokální výrobce potravin a změnili tak dosavadní strategii

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v činnosti spojené se Světovou školou. Součástí tradičního vánočního jarmarku v prosinci 2015 byla ochutnávka a také prodej výrobků Fair Trade. 17. května 2016 se na naší škole konala Ekoolympiáda. Této události využil i školním tým Světové školy. Pro žáky z okolních škol jsme připravili stánek s výrobky Fair Trade. Děti zde mohly ochutnat čokolády a sušenky, případně si něco malého zakoupit.

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do mezinárodního projektu Světová škola. Základní filozofií tohoto projektu je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Cílem je vybrat zajímavé globální téma, které kolektiv žáků pod vedením vyučujících rozpracuje a použije v místních podmínkách. Naši žáci si zvolili téma Fair Trade = spravedlivý obchod. Vyvrcholením našeho snažení bylo zorganizování akce pro veřejnost pod názvem „Seznamte se s Fair Trade“, která proběhla 13. dubna 2015. Součástí akce byla prezentace, ochutnávka a prodej Fair Trade výrobků v jídelně školy. Celou akci perfektně zorganizovali žáci sedmého ročníku, kteří navštěvovali předmět přírodopisné praktikum. Společnými silami se nám podařilo získat ocenění Světové školy, které jsme převzali na slavnostním předávání v červnu 2015 v Praze. Certifikát nám byl udělen na 2 roky.

Světová škola - prezentace

chlapec dívka
svet_skola sazka