Světová škola - Ekologie - ZŠ Újezd u Brna
Světová škola
V červnu 2017 se naší škole podařilo úspěšně obhájit titul Světové školy. Zúčastnili jsme se slavnostního ceremoniálu v Praze a získali certifikát s platností 5 let. I nadále budeme v projektu pokračovat a opět se zaměříme na podporu lokálních výrobců potravin.

Priority na další období:

   Vytvořit nový školní tým Světové školy.

   Uspořádat tematickou akci pro veřejnost.

   Zapojovat globální témata do výuky v jednotlivých předmětech.

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v činnosti spojené se Světovou školou. Součástí tradičního vánočního jarmarku v prosinci 2015 byla ochutnávka a také prodej výrobků Fair Trade. 17. května 2016 se na naší škole konala Ekoolympiáda. Této události využil i školním tým Světové školy. Pro žáky z okolních škol jsme připravili stánek s výrobky Fair Trade. Děti zde mohly ochutnat čokolády a sušenky, případně si něco malého zakoupit.

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do mezinárodního projektu Světová škola. Základní filozofií tohoto projektu je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Cílem je vybrat zajímavé globální téma, které kolektiv žáků pod vedením vyučujících rozpracuje a použije v místních podmínkách. Naši žáci si zvolili téma Fair Trade = spravedlivý obchod. Vyvrcholením našeho snažení bylo zorganizování akce pro veřejnost pod názvem „Seznamte se s Fair Trade“, která proběhla 13. dubna 2015. Součástí akce byla prezentace, ochutnávka a prodej Fair Trade výrobků v jídelně školy. Celou akci perfektně zorganizovali žáci sedmého ročníku, kteří navštěvovali předmět přírodopisné praktikum. Společnými silami se nám podařilo získat ocenění Světové školy, které jsme převzali na slavnostním předávání v červnu 2015 v Praze. Certifikát nám byl udělen na 2 roky.

Světová škola - prezentace

chlapec dívka
svet_skola sazka