Zamstnanci
Vchovn a karirn poradceMgr. Lucie Pohludkov lucie.pohludkova(@)ujezdubrna.info
Metodik prevence soc. pat. jevMgr. Stanislava kov stanislava.zackova(@)ujezdubrna.info
Koordintor VP ZVPhDr. Jana Hradilov jana.hradilova(@)ujezdubrna.info
Koordintor EVVOMgr. Lucie Navrtilov lucie.navratilova(@)ujezdubrna.info
Koordintor ICTMgr. Pavel Polch pavel.polach(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

Tdn uitel


I.AMgr. Eva Kolkov eva.kolkova(@)ujezdubrna.info
I.BMgr. Iva Nedomov iva.nedomova(@)ujezdubrna.info
II.AMgr. Michaela Bednov michaela.bednarova(@)ujezdubrna.info
II.BMgr. Ivana Hladilov ivana.hladilova(@)ujezdubrna.info
III.AMgr. Martina Kulichov martina.kulichova(@)ujezdubrna.info
III.BMgr. Eva panihelov eva.spanihelova(@)ujezdubrna.info
IV.AMgr. Irena Jandlov irena.jandlova(@)ujezdubrna.info
IV.BMgr. Jana Jachymikov jana.jachymiakova(@)ujezdubrna.info
V.AMgr. Jarmila Nmcov jarmila.nemcova(@)ujezdubrna.info
V.BMgr. Markta Muselkov marketa.muselikova(@)ujezdubrna.info
VI.AMgr. Lucie Navrtilov lucie.navratilova(@)ujezdubrna.info
VI.BMgr. Michaela evkov michaela.sevcikova(@)ujezdubrna.info
VII.AMgr. Lucie Pohludkov lucie.pohludkova(@)ujezdubrna.info
VII.BMgr. Martin ivotsk martin.zivotsky(@)ujezdubrna.info
VIII.APaedDr. Milo Lehuta milos.lehuta(@)ujezdubrna.info
VIII.BMgr. Hana Pekov hana.pesakova(@)ujezdubrna.info
IX.AMgr. Petra Konkov petra.korinkova(@)ujezdubrna.info
IX.BMgr. Martina Klmov martina.klimova(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

Netdn uitel


Mgr. Margarita Btovsk margarita.batovska(@)ujezdubrna.info
Mgr. Petra Babikov petra.babickova(@)ujezdubrna.info
PhDr. Jana Hradilov jana.hradilova(@)ujezdubrna.info
Mgr. Pavel Polch pavel.polach(@)ujezdubrna.info
Ing. Petra Slavkov petra.slavickova(@)ujezdubrna.info
Mgr. Ji panihel jiri.spanihel(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

koln psycholog


Mgr. Dominika itnkov dominika.zitnikova(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

koln druina


Simona Pospilov simona.pospisilova(@)ujezdubrna.info
Mgr. Ji panihel jiri.spanihel(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

Asistenti pedagoga


Vladimra Dolealov vladimira.dolezalova(@)ujezdubrna.info
Mgr. Ludmila Jeniov ludmila.jenisova(@)ujezdubrna.info
Jana Ronovsk, DiS jana.roznovska(@)ujezdubrna.info
Bc. Magda Svobodov magda.svobodova(@)ujezdubrna.info

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

Vyuujc nboenstv


Mgr. Petr Hoek ujezdubrna(@)dieceze.cz
Mgr. Ludmila Jeniov ludmila.jenisova(@)ujezdubrna.info
Mgr. Jana Hladk  
Mgr. Iva Nedomov iva.nedomova(@)ujezdubrna.info

Dal zamstnanci koly


Vedouc kuchyn Marie HolubovHospodka Marie Petlkov
Marie Krlovkolnk Tom Harvnek
Dagmar uriovJana Mcov
Lenka KlosovJana Pospilov
Elika Florinov Iveta Mikov
Andrea JakovOlga Svrkov

E-maily zamstnanc ve formtu jmeno.prijmeni(@)ujezdubrna.info

chlapec dívka
svet_skola sazka