Nabídka školy - ZŠ Újezd u Brna
Nabídka školy
Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vám v několika bodech představili Základní školu v Újezdě u Brna:
 • jsme úplná základní škola, vyučujeme podle školního vzděl. programu „Duhová škola“
 • třídní učitelé si vedou svou třídu od 1. do 3. roč., od 4. do 5. roč. a od 6. do 9. roč.
 • výuka anglického jazyka od 3. roč., druhý cizí jazyk (Nj) od 7. roč.
 • na škole pracuje školní psycholog, úzce spolupracujeme s pedagog. psychol. poradnou, zajišťujeme individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro předškoláky realizujeme edukativně stimulační skupinky, škola zajišťuje dětem asistenty pedagoga, využíváme program „Klima školy“, připravujeme zřízení školního poradenského pracoviště, škola má vypracován „Preventivní program“, poskytuje kariérové poradenství
 • aprobovanost učitelů dosahuje na 1. i 2. stupni 100%
 • výuka plavání ve 2. a 3. roč., lyžařský kurz v případě zájmu dětí v 7. roč.
 • škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools, již potřetí jsme obhajujeme titul Ekoškola, do ekotýmu jsou zapojeni žáci od 2. třídy, zajišťujeme mimořádně bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů, ekol. volitelné předměty: 6. roč. - ekologický seminář, 7. roč. přírodovědné praktikum, v 8. roč. globální výchova
 • od 7. ročníku mají žáci z volitelných předmětů dále na výběr (seminář M, seminář Čj, domácnost, technické činnosti, informatika, estetický seminář, sportovní hry), do výuky je zařazena finanční gramotnost a etická výchova
 • děti se účastní řady exkurzí, výletů (i zahraničních), návštěv divadel a výstav
 • ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projekty, práce ve skupinkách, prezentace žáků, vánoční a velikonoční dílny, oceňováni nejlepší žáků a týmů školy
 • žáci se účastní řady soutěží, olympiád a vystoupení, jsme pořadateli ojedinělé regionální akce Ekoolympiáda pro první stupně ZŠ
 • pro děti je připravena nabídka kroužků (florbal, turistický, dramatický, počítačový, výtvarný, kroužky pro žáky s SVP), konzultačních hodin
 • informace pro rodiče o dění ve škole – třídní schůzky, školní zpravodaje, webové stránky, evidenční systém Bakaláři (průběžná klasifikace, aktuální rozvrhy, změny osobních údajů)
 • při škole je zřízen nadační fond, v prostorách školy působí ZUŠ Šlapanice
 • škola pravidelně usiluje o dotace
 • na škole máme odborné učebny přírodopisu, fyziky (po rekonstrukci za 1 mil. Kč), chemie, dílen, VV, HV, školní knihovnu, kuchyňku a tělocvičnu, počítačová pracovna (s klimatizací) pro 30 žáků
 • učebny jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě, na škole je devět interaktivních tabulí, 20 tabletů pro výuku, většina učeben prošla rekonstrukcí podlah a je vybavena novým nábytkem
 • v moderně vybavené školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel prostřednictvím čipů nebo karet, objednávání je možné on-line po internetu)
 • škola zajišťuje pitný režim - MÚ hradí přípravu nápojů v jídelně + dva nápoj. automaty
 • již několik roků navyšuje MÚ školní rozpočet o významné částky použité zejména na vybavení školy, v roce 2016 se jedná o 530 tis. Kč
 • školní budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí včetně výměny oken, zateplení, opravy střechy, jsou vybaveny moderním sociálním zařízením
 • doprava dětí je zajištěna školními autobusy v návaznosti na rozvrh, škola je v dosahu IDS
Na Vaši návštěvu a Vaše děti se těší pedagogický sbor Základní školy Újezd u Brna
chlapec dívka
svet_skola sazka