Složení školské rady v roce 2005

Volba zákonných zástupců žáků ZŠ do školské rady proběhla dne 14. 11. 2005


Do školské rady byli zvoleni:

  • JUDr. Dudák Metoděj, Telnice, K Nádraží 312 - předseda
  • Bílková Anna, Újezd u Brna, 9. května 781
  • Mgr. Vévarová Lucie, Újezd u Brna, Komenského 821

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

  • Mgr. Gold Dalibor, Měnín 87
  • Mgr. Nedomová Iva, Újezd u Brna, Rychmanovská 643
  • PhDr. Hradilová Jana, Újezd u Brna, Česká 608

Za zřizovatele:

  • ThDr. Hradil Jan, Th.D., Újezd u Brna, Česká 608
  • Hladík René, Újezd u Brna, V Sádku 20
  • Hladký Bohdan, Újezd u Brna, Na Zahrádkách 902
chlapec dívka
svet_skola sazka