Kroužky
Název kroužku Vede Čas Den Místnost
Angličtina I. A Mgr. Jana Jachymiaková 1150 - 1235 úterý učebna 113
Angličtina I. B Mgr. Jana Jachymiaková 1150 - 1235 čtvrtek učebna 113
Angličtina II. třídy Mgr. Martina Kulichová 1300 - 1345 úterý učebna 219
Dramatický Mgr. Eva Kolková 1300 - 1350 čtvrtek 117
Florbal I. st, Mgr. Dalibor Gold 1330 - 1415 pátek tělocvična
Florbal II. st. Mgr. Dalibor Gold 1415 - 1500 pátek tělocvična
Konzultace Mgr. Jarmila Němcová 1300 - 1400 středa učebna 221
Škola hrou Mgr. Eva Španihelová 1200 - 1250 pondělí učebna 111
Škola hrou Mgr. Ivana Hladilová 1150 - 1235 středa učebna 217
Škola hrou Mgr. Iva Nedomová 1300 - 1345 čtvrtek učebna 115
Sportovní Mgr. Irena Jandlová, Mgr. Martina Kulichová 1330 - 1430 čtvrtek tělocvična
Turistický Mgr. Eva Kolková 1400 - 1530 1x za měsíc v pátek venku ev. TV
Výtvarný Mgr. Petra Buchtová 1410 - 1530 středa učebna VV
Ve škole po škole Mgr. Irena Jandlová 1300 - 1400 středa učebna 225

Přihláška do kroužků na škole
chlapec dívka
svet_skola sazka