Volitelné předměty ve š. r. 2016/2017
6. ročník EkS Ekologický seminář
7. ročník CČJ Cvičení z českého jazyka
7. ročník PřP Přírodopisné praktikum
8. ročník MS Matematický seminář
8. ročník Gv Globální výchova
9. ročník Inf Informatika
9. ročník SM Seminář matematiky
9. ročník SČJ Seminář českého jazyka
9. ročník Technické činnosti
chlapec dívka
svet_skola sazka